top of page
Varmeisolerende Mørte
    VARMEISOLERENDE ECO
MØRTEL AF KALK OG KORK
Kork fra Scankalk

PRODUKT

I disse år er der et stærkt fokus på at sikre en energieffektiv bygningsmasse i Danmark, hvad enten der bygges nyt eller renoveres. Målet er at reducere CO2-udledningen fra fossile brændsler og skabe balance mellem fremtidens energiforsyning og energiforbruget til opvarmning af bygninger.  Her spiller varmeisolerende kalkmørtel med mikro kork ind på alle parametre. Korken optager CO2 under væksten, den holder på varmen og kan bruges såvel i nybyggeri som ved renovering af eksisterende bygninger.  Produkter er 100 % baseret på naturprodukterne NHL  (Naturlig Hydraulisk kalk) og kork.

 

Varmeisolerende Mørtel

BESKRIVELSE

Der er en stigende erkendelse af, at byggeriet skal være mere bæredygtigt, både når det gælder produktionsprocesser, materialer og anvendelse. 

Secil varmeisolerende mørtel (ecoCork) er udviklet i samarbejde med ITECONS (Institute of Investigation and Technological Development in Building Sciences), som også har gennemført test og gennemmåling af materialerne.

 

Kork er et naturligt og cirkulært produkt der cyklisk høstes fra samme træ hver 9 år. Kork træet bidrager således fortløbende til CO2 reduktion gennem absorption af luftens CO2.  Korktræets livscyklus strækker sig over generationer af menneskeliv – det op til 25 meter høje træ bliver op til 300 år gammel.

Secil ecoCORK varmeisolerende mørtel kommer fra Portugal, hvor der er 750.000 hektar korktræ som udgør en tredjedel af verdens korktræer.  Der er strenge bevaringsordninger omkring korktræerne. 

 

Korktræerne spiller en væsentlig rolle som forebyggelse af jorderodering og ørkendannelse.  Derudover absorberer korktræerne storemængder CO2 fra luften og renser grundvandet.

De århundred gamle skove er et naturhabitat for en bredvifte af flora og fauna af international betydning. I faunaen finder man bl.a. den kejserlige ørn og den iberiske los.

ISOLERING MED OMTANKE

Varmeisolerende mørtel fra Scankalk
Varmeisolerende mørtel fra Scankalk

FORDELE VED VARMEISOLERENDE MØRTEL

Lavere forbrug

Ingen cement

Diffusions åben

Omkostningseffektivt

Hurtig/nem anvendelse

Bedre termisk ydeevne

 

Billigere at transportere 

Bedrer akustiske egenskaber

Nemmere at blande

Kalk baseret

Letvægts

Kun naturprodukter (ingen plast eller glas)

 

U VÆRDI OG LAMPEVÆRDI

U VÆRDI 

Bygningsreglementet stiller krav til bygningsdeles U-værdi. Der er forskellige krav til U-værdien for  gulve, vægge, vinduer og lofter. En U-værdi er et udtryk for, hvor meget varme der trænger ud igennem 1 m² af konstruktionen ved en temperaturforskel på 1 grad af den udvendige og indvendige side af konstruktionsdelen.

Jo lavere U-værdi desto bedre isolerer konstruktionen. Fx er kravet til en tagkonstruktion ved ombygninger U = 0,15 W/m²*K, som svarer til ca. 250 til 300 mm isolering.

LAMPE-VÆRDI

Lambda-værdi, også kaldet varmeledningsevne, er et tal, der udtrykker, hvor godt et materiale
isolerer. Jo mindre et materiales lambda-værdi er, desto bedre isolerer det.

λ-værdi (W/mK) 0,09-0,095

LEVERING

  • Produktet leveres i sække af 14 kg svarende til 26 kg tørmørtel. 

  • Produktet leveres Natural.

bottom of page