top of page

NHL 3,5

BESKRIVELSE

Overordnet skelner man mellem to typer kalk:lufthærdende kalk (hydratkalk, kulekalk, etc.),som hærder med CO2 og hydraulisk kalk, som hærder med vand. Scankalk (Secil) naturlig hydraulisk kalk (NHL) indeholder begge typer kalk og hærder derfor både med luft og vand. På den måde kombineres begge typer kalks gode egenskaber mht. vedhæftning, fugttransport og elasticitet. 
 
ScanKalk (Secil) producerer 3 typer kalk (NHL) for at imødekomme behovene i forskellige bygninger. NHL5, NHL3,5 og NHL2. 

Bibgags 1000 kg.
NHL 3.5

PRODUKT

Scankalk (Secil) Naturlig hydraulisk kalk NHL3.5 er et hydraulisk bindemiddel der hovedsageligt er sammensat af calcium silikater, aluminater og calcium hydroxid (hydratkalk). Det fremstilles ved at brænde lerholdig kalksten efterfulgt af nedknusning og hydrering.

Scankalk (Secil) Naturlig hydraulisk kalk NHL 3,5 og 5  er klassifiseret I henhold til EN 459-1:2010.

Scankalk (Secil) Naturlig hydraulisk kalk NHL 3,5 og 5 er et unikt bindemiddel der tilbyder hydraulisk hærdning og lufthærdning i samme bindemiddel.

 

NHL 3,5

Anbefales til fremstilling af belægningsmørtel i gamle og historiske bygninger samt til restaurering af sten. 

 

NHL 5

Anbefales til fremstilling af mørtel til brug i aggressive miljøer  f.eks. udvendig opmuring af tegl- og natursten, opmuring af skorstenspiber, lægning af rygnings- og gratsten samt imuring af tagsten på murværk og kamme.  Generalt en mere modstandsdygtig og holdbar kalk.

Sulfat indehold SO3

Tryk styrke (28 days) (MPa)

Calciumhydroxid(  Ca(OH)2 %)

LEVERING

  • Produktet leveres i sække af 25kg eller bigbags.

  • Produktet leveres Natural.

bottom of page